ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ชื่อนักเรียน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,09:14   อ่าน 934 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,08:49   อ่าน 739 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรภัณญะ ระดับชั้น ป.3 อบต.สามเงา
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย วรจักร จิ๋วทา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,14:06   อ่าน 611 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรภัณญะ ระดับชั้น ป.3 อบต.สามเงา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง สุพิชญา หล้ามูล
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,14:06   อ่าน 598 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรภัณญะ ระดับชั้น ป.3 อบต.สามเงา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พีรจิตวรกุล
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,14:05   อ่าน 591 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรภัณญะ ระดับชั้น ป.3 อบต.สามเงา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง นภัสสร แสงเจริญ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,14:04   อ่าน 647 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรภัณญะ ระดับชั้น ป.3 อบต.สามเงา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรพรรณ ภู่จันทร์เจริญ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,14:03   อ่าน 660 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสอบแข่งขันนานาชาติผ่านรอบที่ 1 มี 11 คน มีดังนี้
ชื่อนักเรียน : สพป.ตาก เขต 1 มอบรางวัล
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,14:02   อ่าน 698 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงื่อนและเข็มทิศ (ระดับสพป.ตาก เขต 1, ระดับภาค)
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย ธนภัทร ภู่ประเสริฐ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,13:56   อ่าน 593 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงื่อนและเข็มทิศ (ระดับสพป.ตาก เขต 1, ระดับภาค)
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย ไทวกฤต ศรีคำ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,13:56   อ่าน 576 ครั้ง