วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

        วิชาการนำหน้า  วิชาชีพเน้นคิด  วิชาชีวิตยั่งยืน
 
  ปรัชญาของโรงเรียน
 
     "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้รับผิดชอบ"