ติดต่อเรา
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
หมู่ที่ 6 ถนนยันฮี เขื่อนภูมิพล   ตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ (055) 881225 เบอร์โทรสาร (055) 881226
Email : schoolbhumibol@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/schoolkhueanbhumibol


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :