ภาพกิจกรรม
รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
โรงเรียนเขื่อนภูมิพลรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,17:15   อ่าน 559 ครั้ง