ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 321) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 308) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 313) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 309) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษาร้านบ้านคุรุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 282) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน (ผ้าคลุมโต๊ะห้องวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 308) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา (งบประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 299) 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 305) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนักเรียนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 150) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ครู โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 160) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา (งบอนุบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 157) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นป.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 167) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้น ป.3 - ชั้น ป.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 149) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายนอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 150) 15 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับลูกเสือ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 170) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 163) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 165) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 150) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิล โครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 168) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการสอน โครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 143) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการสอน โครงการค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 152) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ของรางวัล ในวันวิทยาศาสตร์และค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 158) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมโน๊ตบุ๊ค lenovo ขภ.056/58/59 Format & Install NB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 147) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างในวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 154) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสาร โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 163) 08 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียน (ที่ใส่ไม้กวาดไม้สัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 158) 03 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานางบัวภา ละมุด ประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 155) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานางมะลิวัลย์ แสนพรม ประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 156) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 164) 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสาร โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 145) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิลอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 144) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเสื้อผ้าไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 146) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิล โครงการวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 164) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 158) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ของรางวัลในวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 147) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 154) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 151) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 152) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 160) 05 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายอะคริลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 149) 05 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มและแพขมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 149) 05 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 05 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 161) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการมวยไทยโรงเรียนเขื่อนภูมิพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 145) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่ครัวทำอาหารกลางวัน เดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 154) 30 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่ครัวทำอาหารกลางวัน เดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 30 มิ.ย. 65